Welkom op de website van aEZoM

Eversen Zorg op Maat is een jonge onderneming, opgericht in 2016. Na jarenlang als zorgverlener gewerkt te hebben in verschillende instellingen, heb ik ervoor gekozen om als zelfstandige zorg aan huis te gaan bieden.

Mijn motivatie om dit te doen is primair gelegen in het feit dat zorg verlenen mijn passie is en secundair, omdat ik denk dat de zorg in Nederland veel beter kan.

Mijn zorgverlening richt zich vooral op de behoefte van de cliënt en niet zozeer op het afdraaien van een schema volgens de klok. Ik wil optimale zorg verlenen, waarover mijn cliënt altijd meer dan tevreden is.

“Zorg verlenen is mijn passie en ik heb de overtuiging  dat de zorg in Nederland veel beter kan”

Eversen Zorg op Maat geeft u professionele en persoonlijke zorg

Eversen Zorg op Maat geeft u professionele en persoonlijke zorg

Persoonlijke zorg

Persoonlijke verzorging is ondersteuning bij de algemene dagelijkse lichaamsverzorging, zoals wassen/ douchen, aankleden, scheren, toiletgang, eten, drinken en medicatie geven. De hiervoor genoemde activiteiten zijn slechts een voorbeeld van de vele activiteiten die onder persoonlijke zorg vallen. De persoonlijke zorg wordt altijd afgestemd op de cliënt. Hierbij wordt rekening gehouden met de vraag, welke onderdelen van de persoonlijke verzorging kan en wil de cliënt zelf doen?
Altijd wordt er gewerkt volgens een zorgleefplan dat, al naar gelang de behoefte, aangepast wordt als de situatie van de cliënt verandert.

Verpleegkundige zorg

Deze vorm van zorg wordt meestal verleend in combinatie met de persoonlijke zorg. Het onderscheid tussen de twee zorgvormen wordt gevonden in de verpleegtechnische handelingen die hierbij verricht worden. Denk hierbij aan wondzorg, katheterzorg, peg-sonde, injecteren, stomazorg, bloedsuiker prikken, zwachtelen, blaas spoelen etc….
Ik zal er altijd voor zorgen dat ik bevoegd en bekwaam ben voor de verpleegtechnische handelingen die ik verricht.

Begeleidende zorg

Deze vorm van zorg wordt vaak verleend in combinatie met de andere zorgvormen. Bij begeleidende zorg draait het erom dat de cliënt begeleiding krijgt in die activiteiten waarin de cliënt beperkt is. Begeleidende zorg is een zeer breed begrip, dit kan zich richten op een leuke dagbesteding maar ook op het bereiken van een meer concreet doel zoals ziekenhuisbezoek waar begeleiding bij benodigd is. Een ander voorbeeld van begeleidende zorg is ondersteuning bij het terug verkrijgen van een dag- en nachtritme.

Specialistische zorg

Specialistische zorg is vaak van tijdelijke aard. Cliënten die moeten revalideren van bijvoorbeeld een operatie. Wondzorg en hulp bij het weer mobiel worden zijn hier voorbeelden van. Dit wordt gedaan aan de hand van het revalidatieplan en/of in overleg met de specialist die behandeld heeft.
Onder specialistische zorg vallen ook cliënten die in de laatste levensfase verkeren. Naast de zorg die de cliënt nodig heeft wordt hierbij alle aandacht besteed aan een levenseinde waarbij zo min mogelijk op de kwaliteit van het resterend leven ingeboet wordt. Respect, een gevoel van veiligheid en rust staan voor de cliënt en betrokkenen hierbij voorop.

Verzekerde kwaliteit

aEZoM is een eenmanszaak, waarvan ik de eigenaar ben en waarvoor uitsluitend ook ikzelf werk. Kwaliteit in het werk wordt door mijzelf geleverd, daar mag u op vertrouwen en dat zult u ervaren. Maar naast de kwaliteit van het werk zijn er meer zekerheden die een zorgverlener in mijn ogen moet bieden. Deze kwaliteit en zekerheid bied ik door:

  • VOG-verklaring
  • KIWA-keurmerk ZZP-er zorg
  • AGB-codes voor zowel aEZoM als voor mijzelf
  • Lid van het klachtenportaal ZORG
  • Aansprakelijkheidsverzekering

Bij een eerste bezoek aan een (potentiële) cliënt overleg ik alle documenten die samenhangen met bovenstaande zekerheden.

Persoonlijke zorg

 

Persoonlijke verzorging is ondersteuning bij de algemene dagelijkse lichaamsverzorging, zoals wassen/douchen, aankleden, scheren, toiletgang, eten, drinken en medicatie geven. De hiervoor genoemde activiteiten zijn slechts een voorbeeld van de vele activiteiten die onder persoonlijke zorg vallen. De persoonlijke zorg wordt altijd afgestemd op de cliënt. Hierbij wordt rekening gehouden met de vraag, welke onderdelen van de persoonlijke verzorging kan en wil de cliënt zelf doen?
Altijd wordt er gewerkt volgens een zorgleefplan dat, al naar gelang de behoefte, aangepast wordt als de situatie van de cliënt verandert.

Verpleegkundige hulp

 

Deze vorm van zorg wordt meestal verleend in combinatie met de persoonlijke zorg. Het onderscheid tussen de twee zorgvormen wordt gevonden in de verpleegtechnische handelingen die hierbij verricht worden. Denk hierbij aan wondzorg, katheterzorg, peg-sonde, injecteren, stomazorg, bloedsuiker prikken, zwachtelen, blaas spoelen etc..
Ik zal er altijd voor zorgen dat ik bevoegd en bekwaam ben voor de verpleegtechnische handelingen die ik verricht.

Begeleidende zorg

 

Deze vorm van zorg wordt vaak verleend in combinatie met de andere zorgvormen. Bij begeleidende zorg draait het erom dat de cliënt begeleiding krijgt in die activiteiten waarin de cliënt beperkt is. Begeleidende zorg is een zeer breed begrip, dit kan zich richten op een leuke dagbesteding maar ook op het bereiken van een meer concreet doel zoals ziekenhuisbezoek waar begeleiding bij benodigd is. Een ander voorbeeld van begeleidende zorg is ondersteuning bij het terug verkrijgen van een dag- en nachtritme.

Specialistische zorg

 

Specialistische zorg is vaak van tijdelijke aard. Cliënten die moeten revalideren van bijvoorbeeld een operatie. Wondzorg en hulp bij het weer mobiel worden zijn hier voorbeelden van. Dit wordt gedaan aan de hand van het revalidatieplan en of in overleg met de specialist die behandeld heeft.
Onder specialistische zorg vallen ook cliënten die in de laatste levensfase verkeren. Naast de zorg die de cliënt nodig heeft wordt hierbij alle aandacht besteed aan een levenseinde waarbij zo min mogelijk op de kwaliteit van het resterend leven ingeboet wordt. Respect, een gevoel van veiligheid en rust staan voor de cliënt en betrokkenen hierbij voorop.

Verzekerde kwaliteit

 

aEZom is een eenmanszaak, waarvan ik de eigenaar ben en waarvoor uitsluitend ook ikzelf werk. Kwaliteit in het werk wordt door mijzelf geleverd, daar mag u op vertrouwen en dat zult u ervaren. Maar naast de kwaliteit van het werk, zijn er meer zekerheden die een zorgverlener in mijn ogen moet bieden. Deze kwaliteit en zekerheid bied ik door:

  • VOG-verklaring
  • KIWA-keurmerk ZZP-er zorg
  • AGB-codes voor zowel aEZoM als voor mijzelf
  • Lid van het klachtenportaal ZORG
  • Aansprakelijkheidsverzekering

Bij een eerste bezoek aan een (potentiële) cliënt overleg ik alle documenten die samenhangen met bovenstaande zekerheden.

Eversen Zorg op Maat beperkt zich niet tot een bepaalde leeftijdscategorie.

Kinderen, volwassenen en ouderen die zorg behoeven vormen voor mij de doelgroep.

WERKGEBIED

Voor kortstondige zorgmomenten (een uur) geldt dat uitsluitend in Schiedam gewerkt wordt. Bij meer langdurige zorg wordt in de grotere cirkel, zoals aangegeven op de kaart, gewerkt.

CONTACTGEGEVENS

Eversen Zorg op Maat
Nieuwe Haven 85b
3116 AB  SCHIEDAM

M: 06-55166083
Info: a.eversen@aezom.nl

Privacy Verklaring

Goede zorg begint met luisteren.
Zorgen doe je vanuit je hart, niet je portemonnee.
Uw uitdaging mijn zorg, mijn uitdaging uw zorg!
Goede zorg begint met luisteren.
Zorgen doe je vanuit je hart, niet je portemonnee.
Uw uitdaging mijn zorg, mijn uitdaging uw zorg!

Ambitie

U heeft het bovenaan op mijn homepage al kunnen lezen, de zorg in Nederland kan veel beter. Dat is mijn overtuiging.

Het is mijn ambitie om in de nabije toekomst op grotere schaal aan deze overtuiging invulling te geven door mensen die zorg nodig hebben vertrouwde continuïteit te bieden.

Persoonlijk contact met vertrouwde kwalitatief de juiste zorgverleners is voor mijn cliënten het belangrijkst en daar zet ik mij voor in.

Om dit te realiseren sta ik aan de vooravond van het oprichten van een maatschap met een aantal zorgverleners, zodat wij de capaciteit in huis krijgen om volledige thuiszorg te bieden, in de breedste zin van het woord.

Ambitie

U heeft het bovenaan op mijn homepage al kunnen lezen, de zorg in Nederland kan veel beter. Dat is mijn overtuiging.

Het is mijn ambitie om in de nabije toekomst op grotere schaal aan deze overtuiging invulling te geven door mensen die zorg nodig hebben vertrouwde continuïteit te bieden.

Persoonlijk contact met vertrouwde kwalitatief de juiste zorgverleners is voor mijn cliënten het belangrijkst en daar zet ik mij voor in.

Om dit te realiseren sta ik aan de vooravond van het oprichten van een maatschap met een aantal zorgverleners, zodat wij de capaciteit in huis krijgen om volledige thuiszorg te bieden, in de breedste zin van het woord.

Het is mijn ambitie om in de nabije toekomst op grotere schaal aan deze overtuiging invulling te geven door mensen die zorg nodig hebben vertrouwde continuïteit te bieden.

Persoonlijk contact met vertrouwde kwalitatief de juiste zorgverleners is voor mijn cliënten het belangrijkst en daar zet ik mij voor in.

Om dit te realiseren sta ik aan de vooravond van het oprichten van een maatschap met een aantal zorgverleners, zodat wij de capaciteit in huis krijgen om volledige thuiszorg te bieden, in de breedste zin van het woord.

Meer informatie nodig?
Bel 06-551 660 83 of stuur mij een mailtje.

Want uw zorg is mijn zorg!

13 + 7 =