Privacy Verklaring

Aezom, Eversen Zorg op Maat, gevestigd aan Nieuwe Haven 85b, 3116AB, Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.aezom.nl, Nieuwe Haven 85b, 3116AB, Schiedam 06-55166083

  1. Eversen is de Functionaris Gegevensbescherming van Aezom, Eversen Zorg op Maat. Zij is te bereiken via a.eversen@aezom.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Aezom, Eversen Zorg op Maat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld  in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Aezom, Eversen Zorg op Maat verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Aezom, Eversen Zorg op Maat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten aan u te leveren
– Aezom, Eversen Zorg op Maat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Aezom, Eversen Zorg op Maat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aezom, Eversen Zorg op Maat) tussen zit.

Hoe lang en de redenen waarom we persoonsgegevens bewaren:

De vastleggen van gegevens vangt aan bij het sluiten van een overeenkomst

Soort gegevens Hoelang wij gegevens bewaren Reden waarom gegevens bewaard worden
Voor- en Achternaam 7 jaar Belastingdienst/ Overeenkomst
Geslacht 7 jaar Belastingdienst/ Overeenkomst
Geboortedatum 7 jaar Belastingdienst/ Overeenkomst
Geboorteplaats 7 jaar Belastingdienst/ Overeenkomst
Adresgegevens 7 jaar Belastingdienst/ Overeenkomst
Telefoonnummer 7 jaar Belastingdienst/ Overeenkomst
E-mailadres 7 jaar Belastingdienst/ Overeenkomst
Overige verstrekte gegevens t/m een jaar na beëindigen overeenkomst Om de door u gewenste zorg te kunnen leveren.
Gegevens over gezondheid t/m een jaar na beëindigen overeenkomst Om de door u gewenste zorg te kunnen leveren.
BSN 7 jaar Belastingdienst/ Overeenkomst

Delen van persoonsgegevens met derden

Aezom, Eversen Zorg op Maat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aezom, Eversen Zorg op Maat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Aezom, Eversen Zorg op Maat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aezom, Eversen Zorg op Maat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar a.eversen@aezom.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aezom, Eversen Zorg op Maat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aezom, Eversen Zorg op Maat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via a.eversen@aezom.nl